Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

O nás

Mgr. Barbora Petránková

Aktuální informace najdete na stránkách www.samaavoda.cz

Barbora PetránkováS Narativem jsem se setkala v roce 2010, v průběhu studia psychologie na FSS MU. Jeden z mých spolužáků, Jakub Černý, mě pozval na první „offline setkání“ vznikajícího společenství. Tak jsem postupně poznala i Katku, Pavla a Jitku.

Moje cesta k psychoterapii a práci s lidmi je klikatá, o to pestřejší. Nejprve jsem vystudovala Střední výtvarnou školu Václava Hollara. Bakalářské studium jsem absolvovala v oboru Andragogika a personální řízení na FFUK v Praze. V té době jsem začala externě spolupracovat s organizacemi, které pomáhají dětem z dětských domovů a jinak ohrožené mládeži (o.s. Lata, o.s. Letní dům). Výslednou spojnicí zájmů o kreativní tvorbu, vzdělávání a setkávání s lidmi jsem pak dospěla až k oboru Psychoterapeutická studia na FSS MU, kde jsem získala magisterské vzdělání.

V průběhu studií jsem také absolvovala dílčí odborné kurzy, výcviky a semináře (například Motivační rozhovory, Krizová intervence, arteteraputické skupiny Kamily Ženaté). Další inspiraci a vzdělání získávám v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku ČSAP, vycházejícím z učení C. G. Junga. Obzory jsem si rozšiřovala také aktivní účastí na domácích i mezinárodních konferencích.

Jaro a léto roku 2012 jsem strávila na výzkumné a vzdělávací stáži na Instituto Kanankil, kde jsem na vlastní kůži zažívala a učila se postmodernímu kolaborativnímu přístupu v podání Rocío Chaveste Gutiérrez a dalších skvělých osobností z oblasti kolaborativní praxe.

Co se týká praktického působení, mám za sebou pestrou paletu zkušeností. Od práce v personálních agenturách, kde jsem měla na starosti třeba organizaci assessment center a výběr zaměstnanců (Addeco s.r.o.), přes terénní práci s lidmi ohroženými násilím z nenávisti (In Iustita), zmíněnou psychosociální podporu dětí z dětských domovů a ohrožené mládeže (o.s. Lata a Letní dům) a lektorování pro osoby ve výkonu trestu (SPJ – Rubikon Centrum) až k vedení individuální a skupinové psychoterapie v komunitním doléčovacím zařízení pro osoby čelící závislosti na alkoholu (o.s. Lotos Brno). Nejdelší zkušenosti mám v práci s dětmi, které vyrůstaly mimo svou biologickou rodinu: v dětských domovech a pěstounské péči (Letní dům, z.ú.) 

Od léta 2016 jsem zaměstnaná v organizaci Dobrá rodina, kde v poskytuji psychologické poradenství a terapii pěstounským rodinám na území Libereckého kraje.

Své služby nabízím take v rámci soukromé praxe Terapie Podolí.

Kontakty:

Tel.: 603 230 331
mail: barbora.pe@gmail.com

 

Vzdělání

FSS MU, Brno
od 2014
doktorské studium - sociální Psychologie
Instituto Kanankil, Mérida, Mexico
03/2012 - 09/2012
odborná a výzkumná stáž - dialogické přístupy v terapii, poradenství a vzdělávání
FSS MU, Brno
2009 - 2013
magisterské studium - program Psychologie, obor Psychoterapeutická studia
FF UK, Praha
2006 - 2009
bakalářské studium - program Pedagogika, obor Andragogika a personální řízení
Výtvarná škola Václava Hollara
2001 - 2005
Propagační výtvarnictví

Další odborné vzdělání

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii C. G. Junga – ČSAP (od 2010)
Cesta hrdiny - 50 hod. sebezkušenostní kurz Breta Stephensona: přechodové rituály v terapii (2016)
Muzikoterapie - 40 hod. pod vedením M. Gerlichové Mgr., PhD. (2015)
Sandplaying v práci s dětmi - pod vedením Mgr. Aleny Vávrové (průběžně od 2015)
Kurz pracovníka v sociálních službách - 150 hod. Institut Hermés (2014)
Motivační rozhovory (Miller & Rolnick) – akreditovaný výcvik IES (2010 - 2011) 
Krizová intervence – Zbyšek Mohaupt (2010)

Individualní sebezkušenost
PhDr. Dana Dobiášová - jungovská analýza (2013 - 2016)
Mgr. Petr Patočka - jungovská analýza (2011 - 2012)
PhDr. Pavel Roubal - gestalt (2008 - 2010)

 

Skupinová sebezkušenost
ak. mal. Kamila Ženatá (průběžně od 2008)

 

Praktické zkušenosti

Dobrá rodina, o.p.s.
od 08/2016

Psycholožka
terapie a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče

Terapie Podolí
od 2013

Soukromá terapeutická a poradenská praxe
děti, dospívající, dospělí; práce s terapeutickým pískovištěm (Sandspiel) pod odbornou supervizí PhDr. Michaely Hapalové

Letní dům, z.ú.
2012 - 2016

2014 – 2016 Psycholožka a terapeutka ve službě Kousek domova
sociálně rehabilitační pobyty s dětmi vyrůstajícími v DD a náhradní rodinné péči, arteterapie, psychoterapie, Sandspiel …
2012 – 2016 Poradkyně ve službě Spolu do zaměstnání, vedoucí tréninkového bytu
doprovázení mladých dospělých v přípravě na odchod a po odchodu z ústavní výchovy – psychologické a sociální poradenství

Instituto Kanankil (Mexiko)
03/2012 - 09/2012
Lektorská a výzkumná činnost

Lotos Brno, o.s.
2010 - 2012

Terapeutka
Terapeutická komunita, byty na půli cesty. Individuální a skupinová terapie v doléčovacím zařízení pro klienty zotavující se ze závislosti na alkoholu.

In IUSTITIA, o.s.
2009 - 2010

Kontaktní a terénní pracovnice
Podpora obětí násilí motivovaného nenávistí a komunit ohrožených neonacismem a násilným rasismem.

Adecco
2009

Recruiting Manager
Zajištění náborů pro klíčového klienta personální agentury (Telefónica O2)

Credit Czech
2008

Personální asistentka
Získávání a výběr pracovníků pro širokou škálu pracovních pozic

 

Externí spolupráce a dobrovolnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2016

"Právo na dětství" - odborná asistentka
Odborná asistentka v rámci projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"
www.pravonadetstvi.cz/projekty/aktualni-projekty

SPJ - Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
2009
Lektorka
Motivační programy „ZZ“ (Získej zaměstnání) - pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a „Mladiství“ - pro mladistvé pachatele, založené na principech KBT
Letní dům, o.s.
2009 - 2012
Dobrovolnice, Externí spolupráce
Lata, o.s.
2008 - 2010
Dobrovolnice programu pro ohroženou mládež
Projekt „Ve dvou se to lépe táhne“

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.