Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

O nás

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Věnuji se terapeutické a poradenské práci ve své soukromé praxi v Brně a ve spolupráci s nestátními organizacemi Trialog, Dobrá rodina a Anabell. Jsem členem skupiny Narativ, zaměřené na šíření postmoderní praxe. Zabývám se především terapií zaměřenou na vztahy a řešení a rodinnou terapií zaměřenou na attachment a vývojové trauma u dětí. Vedle terapeutické práce se věnuji lektorské činnosti a supervizím v týmech pomáhajících profesí, kde se snažím uplatňovat na řešení zaměřený přístup (SF) a dialogickou praxi při rozvoji organizací a pracovních týmů. Sílu a radost čerpám nejen z této naplňující práce, od svých klientů a kolegů, ale také od své milované rodiny, ženy Haliny a dětí Teodora a Tima.

Kontakt:

Mobil: +420 603 535 955
e-mail: igor.nosal@gmail.com

Akademické vzdělání:

Absolvoval jsem obor výchova a vzdělávání dospělých (Mgr.) a doktorandské studium sociologie.(Ph.D.) na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Postgraduální vzdělání v oblasti psychoterapie a poradenství

„SOLUTION FOCUS“ KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ. Komplexní psychoterapeutický výcvik v celkovém rozsahu 710h, DALET, Olomouc, www.dalet.cz - výcvik byl schválen Českou psychoterapeutickou společností a ČLS JEP pro zdravotnictví

• KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ, rozsah 348h. DALET, Olomouc, - výcvik je akreditován MPSV

„SPECIFIKA PÉČE O DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI“. Ucelený dvouletý systém vzdělávání z oblasti teorie attachmentu, diagnostiky poruch attachmentu a účinných terapeutických intervencích v oblasti terapie poruch attachmentu – úroveň terapeutická); MPSV ČR, Praha. Součástí byl výcvik v DDP (Dyadické vývojové psychoterapii), Playterapii, Theraplay, Dotykové terapii.

• Certifikát v DDP -DYADIC DEVELOPMENTAL PRACTICE, PSYCHOTHERAPY AND PARENTING - DYADICKÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOTERAPIE. Level One: Introducing A Framework For Therapy And Parenting Developmentally Traumatised Children – DDPI, Dan Hughes, Ph.D.(President And Trainer) + Level Two: Developing A Framework For Therapy And Parenting Developmentally Traumatised Children – DDPI, Dan Hughes, Ph.D.(President); Edvina Grant (Trainer)

• INTERNATIONAL CERTIFICATE IN COLLABORATIVE PRACTICES AT „MOŽNOSTI DIALOGU“ (MEZINÁRODNÍ CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V KOLABORATIVNÍM PŘÍSTUPU „MOŽNOSTI DIALOGU“), rozsah 180h., Houston Galveston Institute and Taos Institute ve spolupráci s Narativ, - vzdělávací program je akreditován na MPSV.

• DVOULETÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE. 4 semestrální výukový a výcvikový program v rozsahu 300 h. Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství (IPIPAP), Olomouc, lektor PhDr. Martina Zemánková (Kosová)

• ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE I a ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE II, Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství, Olomouc, výcvikový program vedený PhDr.Jiřím Zíkou.

· CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU PRO LEKTORY PRIDE v rozsahu 250h. MPSV ČR, certifikát opravňuje vést přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny podle modelu PRIDE

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for TAOS - Marketa shortcut

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.