Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Aktuality

Umění narativních rozhovorů - broušení nástrojů

Jill FreedmanJILL FREEDMAN
Evanston Family Therapy Center, Chicago

Termín: 14.-16. září 2015
(anglicky s tlumočením)

Místo konání: výcvikové středisko ISZ-MC, Praha 2, Máchova 7, (aula)

V tomto semináři se budeme soustředit na dovednost vést rozhovor co nejefektivněji.

Půjde nám o tři hlavní oblasti:

  • bedlivé naslouchání a postup za pomoci malých otázek, zejména ve vztahu k odhalování problému
  • možné postupy od příběhu o problému k preferovanému příběhu
  • pomoci lidem, aby pouze neodpovídali na otázky, ale přetvořili je ve smysluplnou naraci

Cena: 3.800 Kč / 140 Euro.
(Včasné platby do 1. června 2015: 3.300 Kč/ 120 Euro)

Program:
14. září 2015: 10–18 hod.
15. září 2015: 9,30-18 hod.
16. září 2015: 9.30-17 hod.

Bedlivé naslouchání a malé otázky

V této části workshopu se budeme věnovat dovednosti pečlivě naslouchat. Budeme přemýšlet nad tím, čemu vlastně naslouchat a jaký postoj k naslouchání je nejužitečnější. Budeme společně pracovat na vytváření malých otázek s ohledem na jazyk a zkušenosti lidí. A to včetně otázek zkoumajících mocenské vztahy a diskursy tak, aby to bylo smysluplné, zajímavé a užitečné. Budeme zkoumat zda a případně kdy je vhodné se ptát na diskursy a socio-politické kontexty. Budeme přemýšlet i nad důsledky pořadí různých typů otázek.

Možnosti pohybu od příběhů o problému k preferovaným příběhům

V této části workshopu se podíváme podrobněji na určité části rozhovoru s lidmi, kteří za námi přicházejí a budeme hledat, jestli v jejich vyjádřeních nevidíme známky pohybu od problému k preferovanému příběhu. Budeme zkoumat možnosti rozvíjení jedinečných událostí, ptát se na chybějící, ale implicitně obsažené, odpovídat na iniciativy a řídit se mapou neúspěchu. Budeme promýšlet směry, které nám tyto rozličné cesty nabízejí při hledání preferovaného příběhu.

Jak lidem pomoci přetvořit odpovědi do narace

Mezi lidmi, kteří terapeutovi popisují své drobné historky a těmi, kteří mají silný smysl preferované životní narace, je hluboký rozdíl. V této části semináře se zaměříme na postupy pojmenování problémů a projektů, vyjádření názoru, otázky na přelomové životní okamžiky a směry a propojování problémových a preferovaných příběhů. Tyto postupy budou ilustrovány přímou ukázkou praxe.

Přihlášky a registrace zde..

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Juraj - Je len na mne, koho si na cestu odvykania vezmem so sebou

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.