Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.
Úvod do teorie a praxe Otevřeného dialogu

 Úvod do teorie a praxe Otevřeného dialogu

 

Skupina Narativ Vás zve na akreditovaný (MPSV) kurz

 

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

15.-16. prosince 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin

Kafara, Fryčajova 78/16, Brno https://www.kafara.cz/

Nabídneme vám seznámení s inovativním přístupem otevřeného dialogu, který v současné době získává popularitu po celém světě jako účinný způsob práce s psychotickou krizí. Kromě toho je otevřený dialog životní filozofie a terapeutický přístup nacházející uplatnění v oblastech práce s ohroženými rodinami, se závislostmi nebo lidmi s různými typy psychických potíží. Více o otevřeném dialogu zde.

Absolventi získají základní orientaci v tomto způsobu práce, seznámí se s principy a prvky otevřeného dialogu s důrazem na porozumění dialogické / vztahové perspektivě, z níž otevřený dialog vychází. Účastníci si prakticky vyzkouší poskytování odezvy a reflektování jako základní pilíře dialogické práce.

 

Cena: 3.300,- Kč vč. DPH

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a certifikáty s akreditací MPSV.

Přihlašovací formulář zde

 

Dozvíte se mimo jiné:

➔ Jak funguje tým ve finském Torniu s trojnásobně vyšší úspěšností terapie prvních atak psychózy oproti tradiční léčbě

➔ Jaké jsou principy a prvky otevřeného dialogu

➔ V čem spočívá „mikropolitika“ a „poetika“ otevřeného dialogu

➔ Jak vypadá zavádění otevřeného dialogu v ČR

A zažijete:

➔ Ukázku práce v duchu otevřeného dialogu

➔ Praktická cvičení věnovaná zejména poskytování odezvy a reflektování jako dvěma pilířům dialogické praxe

➔ Diskusi nad praxí otevřeného dialogu ve světě i v ČR

 

Lektoři:

 

Pavel Nepustil, Ph.D.

Pavel Nepustil, Ph. D.

Aktuálně působí jako psycholog a rodinný terapeut ve výjezdním týmu Zotavení Brno, který pracuje formou otevřeného dialogu s rodinami, které se potýkají s užíváním drog nebo závislostmi. V letech 2003-2013 působil ve Společnosti Podané ruce jako sociální pracovník a terapeut, podílel se zde na vzniku několika inovativních projektů. Spolu-zakládal skupinu Narativ, která rozvíjí kolaborativně-dialogickou praxi v ČR i zahraničí. Doktorát získal na Fakultě sociálních studií MU v oboru Sociální psychologie. Je absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku v systemické psychoterapii v Praze a mezinárodního výcviku v otevřeném dialogu pro trenéry a supervizory v Helsinkách. Publikuje v českých i zahraničních časopisech, podílel se na několika sbornících, jeho kniha „Bez léčby to jde“ vyšla jak v češtině, tak v angličtině. Hodně času tráví na kole, rád běhá, čte a nejšťastnější je v blízkosti svých dvou dcer.

 

MUDr. Stanislav Matoušek, PhD.

Stanislav Matoušek

Psychoterapii a psychiatrii se věnuje od roku 2014, před tím se zabýval vědeckou činností a výukou na lékařské fakultě. První zkušenosti získával v PN Bílá Voda a na klinice psychiatrie FN Olomouc, pracoval též 2 roky v komunitním multidisciplinárním týmu v Jeseníku a 3 roky v pilotním projektu včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (Vizdom) Národního ústavu duševního zdraví. Zajímá jej role psychoterapeutické podpory a podpory blízkých lidí v úzdravném procesu.  Šíření Otevřeného dialogu a vzdělávání se v něm se věnuje prakticky od jeho počátků v ČR. Rovněž má za sebou pětiletý akreditovaný výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza, která pomáhá najít nové zdroje v rámci práce s tělesným prožíváním a skrze tělo. V posledních letech se usazuje v Brně, rád cestuje, zvláštní slabost má pro americký a jihoamerický kontinent, jejich kulturu a jazyky.

 

 

Jak se přihlásit?

Přihlašovací formulář zde, kontaktní osoba Pavel Nepustil, pnepustil@gmail.com, telefon +420 777 916 280

 

Registrační formulář

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for ICCP 2019 - 4th International Congress Collaborative Dialogic Practice

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.