Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Základní trénink v Otevřeném dialogu

Werner Schütze (DE)

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU

pro pracovníky v oblasti duševního zdraví

 

Místo: Praha
Rozsah: 128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny: 26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019

Akreditace: MPSV
Kapacita: 25 účastníků
Jazyk: angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena: 21.800,- Kč

 

Rostoucí zájem o Otevřený dialog v České republice a potřeba komplexního vzdělávání v tomto přístupu vedly začátkem roku 2016 ke vzniku sítě složené ze zástupců několika organizací v oblasti duševního zdraví (Spolek Narativ, Fokus Mladá Boleslav, Péče o duševní zdraví, Práh Jižní Morava a Zahrada 2000), v níž se vyjednávaly možnosti spuštění komplexního vzdělávání v Otevřeném dialogu. Přípravou a realizací základního tréninku byl pověřen Spolek Narativ, který jíž dlouhodobě podporuje rozvoj dialogické praxe v Česku a na Slovensku. Pozvání k lektorskému vedení tréninku přijal dr. W. Schuetze, který se dlouhodobě věnuje rozvoji Otevřeného dialogu v Německu i v zahraničí.

 

Werner Schuetze

Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze, MD je německý psychiatr, psychoterapeut a lektor. Od roku 1991 vedl městskou psychiatrickou nemocnici v Berlíně, kde se specializoval na podporu lidí s diagnózami psychotického okruhu a se závislostí.

Zaměřoval se zde také na krizovou intervenci a terapii traumatu. Následně pak vedl kliniku v Nauen am Havelland, kde zaváděl a rozvíjel způsob práce inspirovaný modelem otevřeného dialogu. V současné době se podílí na zavádění otevřeného dialogu v Německu, Polsku a USA.

Od roku 2013 je garantem a hlavním lektorem základního výcviku v otevřeném dialogu v Polsku.

 

Kateřina Novotná

Kateřina Novotná

Mgr. et Mgr. Kateřina Novotná pochází z Moravských Budějovic, studovala psychologii a filozofii na FF MU v Brně, kde také pracovala jako psycholog ve Společnosti Podané ruce a následně na Masarykově univerzitě, Katedře psychologie (2010 – 2013).

Od roku 2008 rozvíjí svou soukromou psychologickou praxi, kterou v r. 2017 přesunula zpátky do Moravských Budějovic. Spoluzakládala Spolek Narativ, ve kterém nejčastěji působí jako facilitátor, lektor či organizátor vzdělávacích programů a kurzů.

S Jitkou Balášovou přeložila knihu Otevřené dialogy autorů J. Seikkuly a T. E. Arnkila.

 

Pavel Nepustil

Pavel Nepustil, Ph. D.

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. působí v Brně jako nezávislý konzultant, supervizor a psycholog se specializací na oblast závislostí a duševního zdraví. Spoluzakládal Spolek Narativ, v němž je členem koordinačního týmu a věnuje se lektorské, organizační a facilitační činnosti.

Přes deset let působil ve Společnosti Podané ruce jako sociální pracovník a terapeut. Zabývá se case managementem jako způsobem práce s lidmi s komplexními potřebami a potížemi, dále potom zotavením a rozvojem sítě podpory zotavení.

Jeho kniha „Bez léčby to jde: Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci“ se věnuje tématu přirozeného zotavení a je dostupná i v angličtině.

 

 

Co je Otevřený dialog?

V současnosti jeden z nejúspěšnějších modelů péče o lidi se závažnými psychosociálními potížemi. Základem Otevřeného dialogu je rovnocenná spolupráce odborníků, identifikovaných klientů a jejich přirozené sociální sítě. Vznikl začátkem 80. let na psychiatrické klinice ve finském Torniu a přinesl ohromující výsledky při práci s lidmi, procházejícími atakou psychózy. Opakované evaluace prokázaly, že po zavedení tohoto způsobu práce se přes 80% pacientů zbavilo psychotických symptomů, přičemž jen třetina z nich dostávala dlouhodobě medikaci. V posledních deseti letech se Otevřený dialog rozšířil mimo Skandinávii a práci založenou na principech Otevřeného dialogu rozvíjí řada týmů ve Velké Británii, USA, Austrálii, Polsku a dalších zemích. 

Jak je trénink koncipován?

Jedná se o první základní systematické vzdělávání v Otevřeném dialogu v ČR, které v mnohém kopíruje první fázi vzdělávání pro pracovníky týmů využívajících Otevřený dialog v zahraničí (tzv. Open Dialogue Foundational Training). Trénink je založen zejména na vlastní zkušenosti bytí v dialogu, skrze kterou si účastníci osvojují filozofii Otevřeného dialogu, jeho principy a vodítka. Hlavní lektor Werner Schuetze bude každé setkání přítomen celý první den a polovinu druhého, druhý den odpoledne bude facilitován dvojicí Kateřina Novotná a Pavel Nepustil, kteří se s účastníky budou věnovat specifickým tématům vyvěrajícím z lokálního kontextu ČR. 

Co účastníci získají?

Absolventi tréninku budou schopni facilitovat síťová setkání otevřeného dialogu s rodinami v jejich přirozeném prostředí, budou umět pracovat v týmu a ve dvojici. Dokáží flexibilně využívat principů Otevřeného dialogu a kreativně je uplatňovat ve svých kontextech. Očekává se, že absolventi prvního běhu budou „ambasadory“ Otevřeného dialogu nejen ve svých týmech a organizacích, ale i v širším českém kontextu. 

Pro koho je trénink určen?

Trénink byl připraven tak, aby nejvíc odpovídal potřebám terénních komunitních týmů v oblasti duševního zdraví, popř. pracovníkům současných či připravovaných center duševního zdraví. Program je otevřen pracovníkům s různým profesním zázemím: zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, peer pracovníkům, psychiatrům, psychologům,... 

Vstupní kritéria:

  • Zkušenost (min. 1 rok) s prací s lidmi s potížemi v oblasti duševního zdraví
  • Aktuální nebo připravované působení v terénním týmu v oblasti duševního zdraví 
  • Zájem o dialogickou praxi a práci s rodinami a sociálními sítěmi; 

Jak se přihlásit?

Pro více informací kontaktujte Pavla Nepustila na e-mailu nepustil@narativ.cz nebo telefonu 777 916 280. 

 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře níže:

 

Registrační formulář

Zde uveďte: Jak jste se o tréninku dozvěděl/a? Čím Vás zaujal? Čím jsou Vám dialogické přístupy blízké? Jak a kde chcete trénink využít?
CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Markéta - Smrt kamaráda - hlavní impulz přestat s heroinem 2. část

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.