Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Základní trénink v Otevřeném dialogu (běh3)

Werner Schütze (DE)

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU 2020

se zaměřením na práci v oblasti duševního zdraví

 

Místo konání: Praha
Rozsah: 128 hodin, 6 setkání
Akreditace: MPSV
Kapacita: 20 účastníků
Jazyk: angličtina s českým překladem
Hlavní lektor: Werner Schütze
Lektorský a organizační tým Narativ:
Martin Novák, Lucia Ukropová, Edita Henzl

Předběžné termíny setkání:
1. 10. - 3. 10. 2020 (čt, pá, so)
20. 11. - 21. 11. 2020 (pá, so)
7. 1. - 9. 1. 2021 (čt, pá, so)
19. 2. - 20. 2. 2021 (pá, so)
25. 3. - 27. 3. 2021 (čt, pá, so)
6. 5. - 8. 5. 2021 (čt, pá, so)

Cena*: 35.000,- Kč 

*Poznámka k ceně: Podobně jako minulý rok bychom výcvik rádi zpřístupnili také lidem, kterým by jinak v účasti bránila finanční situace (ať už z důvodů platového znevýhodnění, životní zkušenosti, nebo jiných). Ve chvíli, kdy začíná registrace, bohužel nemáme k dispozici prostředky, díky kterým bychom mohli celý kurz nebo alespoň část míst zlevnit. Stále se nicméně snažíme je získat a budeme o tom dále informovat.

 

Werner Schuetze

Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze, MD je německý psychiatr, psychoterapeut a lektor. Od roku 1991 vedl městskou psychiatrickou nemocnici v Berlíně, kde se specializoval na podporu lidí s diagnózami psychotického okruhu a se závislostí.

Věnoval se zde také na krizovou intervenci a terapii traumatu. V následujících letech vedl kliniku v Nauen am Havelland, kde se mu podařilo zavést a rozvíjet způsob práce inspirovaný přístupem otevřeného dialogu. V současné době se podílí na zavádění otevřeného dialogu v Německu, Polsku a USA.

Od roku 2013 je garantem a hlavním lektorem základního výcviku v otevřeném dialogu v Polsku.

 

 

Co je Otevřený dialog?

V současnosti jeden z nejúspěšnějších modelů péče o lidi se závažnými psychosociálními potížemi. Základem Otevřeného dialogu je rovnocenná spolupráce odborníků, identifikovaných klientů a jejich podpůrné sociální sítě. Vznikl začátkem 80. let na psychiatrické klinice ve finském Torniu a přinesl ohromující výsledky při práci s lidmi procházejícími atakou psychózy. Opakované evaluace prokázaly, že po zavedení tohoto způsobu práce se přes 80 % pacientů zbavilo psychotických symptomů, přičemž jen třetina z nich dostávala dlouhodobě antipsychotickou medikaci. V posledních deseti letech se Otevřený dialog rozšířil daleko za hranice Skandinávie a práci založenou na principech Otevřeného dialogu rozvíjí řada týmů ve Velké Británii, USA, Austrálii, Polsku, Nizozemí a řadě dalších zemí.

Jak je výcvik koncipován?

Jedná se o základní vzdělávání v Otevřeném dialogu, které v mnohém kopíruje první fázi vzdělávání pro pracovníky týmů Otevřeného dialogu v zahraničí (tzv. Open Dialogue Foundational Training). Výcvik je založen zejména na vlastní zkušenosti bytí v dialogu, skrze kterou si účastníci osvojují filosofii Otevřeného dialogu, jeho principy a vodítka. Výcvik nicméně klade důraz také na zapojení samotných uživatelů služeb, a to jak na úrovni komunitní integrace, tak na úrovni profesního zapojení peer podporovatelů (tj. lidí s vlastní zkušeností s psychiatrickou léčbou pro diagnózu vážného duševního onemocnění). Velký důraz je kladen na pochopení a osvojení hodnot dialogické praxe, orientaci na zotavení a v neposlední řadě na rozvoj péče a podpory nepůsobící další traumata. Zároveň výcvik zahrnuje prvky mindfulness, práce s tělesným prožíváním emocí a spiritualitou. V rámci výcviku budou mít účastnice a účastníci také prostor věnovat se specifickým tématům vyvěrajícím z lokálního kontextu ČR. 

Co účastníci získají?

Absolventky a absolventi výcviku budou schopni facilitovat síťová setkání otevřeného dialogu s rodinami v jejich přirozeném prostředí, budou umět pracovat v týmu a ve dvojici. Dovedou flexibilně využívat principů Otevřeného dialogu a kreativně je uplatňovat ve svých vlastních profesních kontextech.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik byl připraven tak, aby nejvíce odpovídal potřebám terénních komunitních týmů v oblasti péče o duševní zdraví, popř. pracovníkům a pracovnicím center duševního zdraví. Program je otevřen lidem s různým profesním zázemím: zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, peer pracovníkům, psychiatrům, psychologům a dalším. 

Každou přihlášku posuzujeme individuálně a každou uchazečku či uchazeče pozveme k osobnímu setkání (v případě potřeby prostřednictvím Skype/Zoom).

Pro snazší orientaci nicméně navrhujeme následující vstupní kritéria:

  • Zkušenost (min. 1 rok) s prací s lidmi trpícími duševními potížemi
  • Záměr  pracovat v komunitním terénním týmu v oblasti péče o duševní zdraví.
  • Zájem o dialogickou praxi a práci s rodinami a sociálními sítěmi.

Jak se přihlásit?

Přihlašovací formulář najdete pod následující odkazem

https://forms.gle/t5piinhMPRZuvLXc7

V případě otázek či nejasností kontaktujte Martina Nováka nebo Lucii Ukropovou. 

Martin Novák
ma.novak@zoho.com
+420 605 800 993

Lucia Ukropová
lulu.ukrop@gmail.com
+420 773 250 541
 

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Rocio Chaveste Gutierréz: Postmoderní filozofie a praxe napříč kulturami (2011)

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.