Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Spolupracující síť

mapa světa - kontakty

 

Organizace v ČR

 

Dalet  

Olomoucká skupina terapeutů na řešení orientovaného přístupu, věnují se vzdělávání, supervizi, terapii a koučování. Úzce spolupracujeme s Leošem Zatloukalem a Pavlem Vítkem: v oblasti vzdělávání i dalších plánovaných aktivit, které zatím nemají jméno – ale bude to velké!

Gaudia  

S Gaudií nás váže dlouholetá spolupráce při pořádání různých akcí, ale především podobné filozofické zázemí v široce chápané systemické a postmoderní rodině – v oblastech psychoterapie, poradenství a sociální práce. Někteří členové Narativu prošli psychoterapeutickým vzděláváním lektorovaným lidmi z Gaudie, a lidé z Gaudie se zase účastní akcí Narativu.

Institut pro systemickou zkušenost – Management centrum  

Český institut věnující se systemické psychoterapii od roku 1990 - vzdělávání, kurzy, psychoterapie, supervize, couching. Institut pořádá komplexní psychoterapeutické výcviky v systemické terapii, výcvik v narativní terapii a mnoho workshopů význačných zahraničních hostů. Institut vede Vratislav Strnad a Jan Hesoun, naše vzdělávací akce vzájemně doporučujeme.

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU  

S katedrou psychologie FSS MU máme dlouhodobě velmi dobré vztahy. Někteří z nás na ni studovali (nebo studují), a v současnosti zde vyučujeme některé předměty vycházející z kolaborativní a dialogické praxe. Katedra psychologie FSS MU ve spolupráci s Narativem seznamuje studenty psychologie a psychoterapie s předními osobnostmi postmoderních přístupů, jako je například Rocío Cháveste, Ann-Rita Gjertzen, Harlene Anderson nebo Kenneth Gergen. Vedoucí katedry, prof. Zbyněk Vybíral, je také garantem certifikačního programu „Možnosti dialogu“. Spolupráce si velmi ceníme a věříme, že bude nadále pokračovat.

Trialog  

Trialog je bněnská organizace zabývající se poměrně širokou škálou činností, z nichž tou hlavní je doprovázení pěstounských rodin. V roce 2015 začal Trialog s Narativem úzce spolupracovat na vytváření jedinečného kolaborativního vzdělávacího programu, do něhož jsou zapojováni jak odborníci, tak samotné pěstounské rodiny včetně dětí. Tento program je hlavní součástí úsilí Trialogu o zvýšení participace dětí v pěstounských rodinách. Prezentovali jsme tento projekt společně na konferenci o participativních přístupech pořádané Ostravskou univerzitou. Zde je prezentace..

 

Organizace a lidé v zahraničí

 

Evropa

Španělsko:

Umans en red  

Pod názvem Umans en red se skrývá virtuální platforma pro výuku sociálního konstrukcionismu dvou španělských kolegů Sarya Olivé a, Josepa Segui Dolz. Oba jsou vzděláním psychologové a zabývají se rozvíjením kolaborativní praxe a tzv. „produktivních dialogů“ v psychosociálních službách. Mimo to vyučují na Univerzitě v Barceloně a tento rok otevírají první běh certifikačního programu v kolaborativní přístupu. Oba také velmi pravděpodobně přijedou už tento rok do ČR, aby o své práci řekli více na jednom z workshopů Narativu.

Norsko:

Ann-Rita Gjertzen  

Významná spolupracovnice Toma Andersona proslaveného ideou reflektujících týmů, zakladatelka unikátního projektu „akutní tým“ v psychiatrické léčebně a dlouholetá praktička psychoterapeutka, supervizorka a lektorka. V roce 2011 jsme s ní uspořádali workshop a vy se na něj můžete podívat na DVD!

Finsko:

Jaakko Seikkula  

Tvůrce terapeutického přístupu "otevřený dialog", který vznikal na základě zkušeností s léčbou psychóz a je známý pro hledání cesty z krize ve spolupráci s rodinami a blízkými pacientů, pokud možno bez antipsychotik a hospitalizace. V roce 2013 jsme s ním uspořádali workshop – těšte se na DVD! V současnosti také překládáme jeho knihu Dialogical Meetings in Social Networks.

Dánsko:

Dialogic Communication Research na Univerzitě v Roskilde  

Dánské výzkumnice Jørgen Bloch-Poulsen, Lisbeth Frølunde, Marianne Kristiansen, Birgitte Ravn Olesen, Christina Hee Pedersen a Louise Phillips jsme poznali na konferenci Taos Institute v Mexiku - jsou nám blízké svou orientací na kolaborativní praxe. V roce 2012 vydaly vynikající knihu Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach. U příležitosti této knihy se konalo sympozium, kterého jsme se za Narativ (Katka Novotná, Bára Petránková a Jakub Černý) aktivně účastnili. Ze sympozia vznikla stránka s videem přednášky Kennetha Gergena (doporučujeme ke shlédnutí)

Slovenská republika:

Couchingplus  

Vladimír Hambálek a Ivan Valkovič se věnují koučingu, supervizi, psychoterapii a vzdělávání. Rádi se s nimi účastníme dialogů na různých vzdělávacích akcích a vzájemně se podporujeme.

Velká Británie:

John Shotter  

John Shotter je psycholog, teoretik komunikace a výzkumník. Jeho filozofie a články už po dlouhá léta inspirují přední postavy kolaborativních a dialogických přístupů. Skrze něj se do povědomí mnohých z nás dostaly Bakhtinovy, Wittgensteinovy nebo Batesonovy myšlenky ve spojení s terapeutickou praxí. I když by se dal označit za sociálního konstrukcionistu, sám se vůči některým konceptům SK vymezuje a zdůrazňuje tělesnost naší komunikace. NA jeho živoucí, tělesnou přítomnost se můžeme už brzy těšit na workshop spolu s Harlene Anderson v Brně.

Nizozemí:

Celiane Camargo Borges  

Brazilská psycholožka věnující se prakticky i výzkumně oblasti veřejného zdraví a organizacím ze sociálně konstrukcionistické perspektivy. Na různých místech světa se dlouhodobě zabývala transformativními dialogy a vztahy v organizacích a komunitách, vyučuje – take v Brně jsme s ní v roce 2012 uspořádali workshop a v roce 2013 jej budeme opakovat otevřený pro širokou veřejnost!

 

Severní Amerika

USA:

Houston Galveston Institut  

Jedná se o americkou neziskovou organizaci poskytující psychoterapeutické, konzultační a vzdělávací služby. Založili jí Harold Goolishian a Harlene Anderson , kde se v polovině sedmdesátých let minulého století a rozvíjeli v ní  zrodil svůj kolaborativní (postmoderní) přístup v terapii. Jehož členkou je jedna z dvojice zakladatelů kolaborativní terapie Harlene Anderson. Již dvakrát přijala naše pozvání uspořádat workshop v Brně, záznam prvního z nich je dostupný na DVD. Institut zaštiťuje vzdělávací projekt Mezinárodní certifikační program v kolaborativních praxích, který realizujeme v Brně pod názvem Možnosti dialogu.

Taos Insitute  

Americká nezisková organizace, jejímiž zakladateli jsou Harlene Anderson, David Cooperrider, Mary Gergen, Kenneth Gergen, Sheila McNamee, Suresh Srivastva and Diana Whitney. Sdružuje praktiky inspirované myšlenkami sociálního konstrukcionismu, věnuje se vzdělávání (konference, workshopy, ale také PhD program a dálkový vzdělávací program) a publikování a dalším způsobům rozvoje sociálně konstrukcionistické praxe, vycházejí ze sociálního konstruktivismu. Někteří z našich členů jsou členy této organizace jako „Taos Associates“.Narativ je v této organizaci zastoupen prostřednictvím Pavla Nepustila a Kateřiny Novotné.

Kenneth Gergen a Mary Gergen  

S těmito významnými osobnostmi světa sociálního konstrukcionismu v roce 2013 plánujeme sérii workshopů – už brzy se dovíte více!

Kanada:

The Rhizome Network  

Sociální síť propojující profesionály z postmoderní oblasti. Její tvůrce Chris Kinman je terapeutem, komunitním pracovníkem a lektorem, ve své práci inspiruje především myšlenkami Gregory Batesona a rodinné terapeutky Lynn Hoffman. V neposlední řadě je naším kamarádem a v Brně jsme s ním uspořádali workshop v roce 2012.

 

Latinská Amerika

Mexiko:

Kanankil Institute  

Mexický institut pro vzdělávání, výzkum a praxi v postmoderní psychoterapii. Jako jediný na světě zřizuje magisterský program v postmoderní psychoterapii. Jednou ze zakladatelek je María del Rocío Chaveste Gutiérrez, která Brno navštívila již čtyřkrát a uspořádali jsme s ní tři workshopy. I další dva zakladatelé nás navštívili: Francisco Vadillo a Dora Ayora Talavera. Se spoustou studentů Kanakilu nás pojí kolegiální, ale také přátelské vztahy. Společně se setkáváme osobně (někteří členové strávili v Kanankilu celý semestr, někteří několik týdnů), ale také na skype-konzultacích či spoluúčastí v Mezinárodním certifikačním programu v kolaborativních praxích. Barbora Petránková a Jakub Černý na Kanankilu strávili půl roku studia a zkoumání. Některé z jejich postřehů si můžete přečíst v jejich cestovatelském blogu.

Grupo Campos Eliseos  

Institut zabývající se postmoderní terapií a konstruktivismem – vzdělávají, pořádají mnohé workshopy a letní školy. Spojuje nás s nimi kolaborativní přístup a spoluúčast na Mezinárodní certifikační program v kolaborativních praxích. Poznali jsme hlavně vedoucí institutu Sylvii London a Margaritu Tarragonu.

 

Austrálie

Nový Zéland:

The Family Centre  

Měli jsme čest poznat dva členy této instituce, která je kolébkou přístupu Just therapy, Charlese Waldegrava a Taimalieutu Kiwi Tamasese. Pro rok 2014 s nimi plánujeme uspořádat workshop!

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for ICCP 2019 - 4th International Congress Collaborative Dialogic Practice

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.