Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

 

Základní trénink v Otevřeném dialogu (běh 2)

Mark StevenMark Steven Hopfenbeck

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU

pro pracovníky v oblasti duševního zdraví

 

Místo: Praha
Rozsah: 128 hodin, 8 dvoudenních setkání od listopadu 2018 do listopadu 2019
Termíny: 21-22.11.2018 a 25-26.1., 8-9.3., 25-26.4., 7-8.6., 19-20.7., 13-14.9. a 15-16.11.2019

Akreditace: MPSV
Kapacita: 25 účastníků
Jazyk: angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Stanislav Matoušek)
Cena: 23.000,- Kč

Rádi bychom trénink zpřístupnili také lidem, kterým by jinak v účasti bránila finanční situace (ať už z důvodů platového znevýhodnění, životní zkušenosti, nebo jiných). Máme možnost podpořit 4 účastnice či účastníky slevou 5 000 kč. Tato forma podpory je provázána s prosbou o pomoc s péčí o společný prostor během tréninku (příprava místnosti a drobného občerstvení na některých setkáních). Pokud Vás taková nabídka zaujala, přihlaste se, prosím, přes registrační formulář do 20. 9. 2018 a do poznámky vepište, že o slevu máte zájem.

Cena se slevou: 18 000,- Kč

 

Rostoucí zájem o Otevřený dialog v České republice a potřeba komplexního vzdělávání v tomto přístupu vedly začátkem roku 2016 ke vzniku sítě složené ze zástupců několika organizací v oblasti duševního zdraví (Spolek Narativ, Fokus Mladá Boleslav, Péče o duševní zdraví, Práh Jižní Morava a Zahrada 2000), v níž se diskutovalo o možnostech komplexního vzdělávání v Otevřeném dialogu. Přípravou a realizací základního tréninku byl pověřen Spolek Narativ, který již dlouhodobě podporuje rozvoj dialogické praxe v ČR a na Slovensku. Pozvání k lektorskému vedení tréninku přijal v prvním běhu kurzu Werner Schütze a pro aktuální druhý běh Mark Steven Hopfenbeck, který se dlouhodobě věnuje rozvoji Otevřeného dialogu v Norsku, Velké Británii a na mezinárodní úrovni.

 

Mark Steven Hopfenbeck

Mark Steven Hopfenbeck je antropolog a docent na Norské vědecko technické univerzitě (NTNU) v Trondheimu, kde působí na katedře zdravotních věd. Vede nejdéle fungující postgraduální vzdělávací program v Otevřeném dialogu, nepočítáme-li vzdělávání ve Finsku, kde Otevřený dialog vznikl. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je Mark také koordinátorem vzdělávání v projektu otevřených dialogů s peer podporou ve Velké Británii. V České republice Mark spolupracuje s organizací Zahrada 2000, která se snaží o zavedení principů Otevřeného dialogu jak do postupů (a metodik) poskytovaných služeb, tak i do provozního chodu organizace.

 

Co je Otevřený dialog?

V současnosti jeden z nejúspěšnějších modelů péče o lidi se závažnými psychosociálními potížemi. Základem Otevřeného dialogu je rovnocenná spolupráce odborníků, identifikovaných klientů a jejich přirozené sociální sítě. Vznikl začátkem 80. let na psychiatrické klinice ve finském Torniu a přinesl ohromující výsledky při práci s lidmi procházejícími atakou psychózy. Opakované evaluace prokázaly, že po zavedení tohoto způsobu práce se přes 80% pacientů zbavilo psychotických symptomů, přičemž jen třetina z nich dostávala dlouhodobě antipsychotickou medikaci. V posledních deseti letech se Otevřený dialog rozšířil daleko za hranice Skandinávie a práci založenou na principech Otevřeného dialogu rozvíjí řada týmů ve Velké Británii, USA, Austrálii, Polsku a dalších zemích.

Jak je trénink koncipován?

Jedná se základní systematické vzdělávání v Otevřeném dialogu, které v mnohém kopíruje první fázi vzdělávání pro pracovníky týmů Otevřeného dialogu v zahraničí (tzv. Open Dialogue Foundational Training). Trénink je založen zejména na vlastní zkušenosti bytí v dialogu, skrze kterou si účastníci osvojují filozofii Otevřeného dialogu, jeho principy a vodítka. Trénink nicméně klade důraz také na zapojení samotných uživatelů služeb, a to jak na úrovni komunitní integrace, tak na úrovni profesního zapojení peer podporovatelů (tj. lidí s vlastní zkušeností s diagnózou vážného duševního onemocnění). Velký důraz je kladen na pochopení a osvojení hodnot dialogické praxe, orientaci na zotavení a v neposlední řadě na rozvoj podpory nepůsobící další traumata. Zároveň do tréninku lektor přináší prvky mindfulness, práce s tělesným prožíváním emocí a spiritualitou. V rámci tréninku budou mít účastnice a účastníci také prostor věnovat se specifickým tématům vyvěrajícím z lokálního kontextu ČR.

Co účastníci získají?

Absolventky a absolventi tréninku budou schopni facilitovat síťová setkání otevřeného dialogu s rodinami v jejich přirozeném prostředí, budou umět pracovat v týmu a ve dvojici. Dokáží flexibilně využívat principů Otevřeného dialogu a kreativně je uplatňovat ve svých kontextech.

Pro koho je trénink určen?

Trénink byl připraven tak, aby nejvíce odpovídal potřebám terénních komunitních týmů v oblasti péče o duševní zdraví, popř. pracovníkům a pracovnicím současných či připravovaných center duševního zdraví. Program je otevřen lidem s různým profesním zázemím: zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, peer pracovníkům, psychiatrům, psychologům,...

Každou přihlášku posuzujeme individuálně a v případě nejasností pozveme uchazečku či uchazeče k osobnímu (nebo Skype) setkání. Pro snazší orientaci nicméně definujeme následující vstupní kritéria:

  • Zkušenost (min. 1 rok) s prací s lidmi s potížemi v oblasti duševního zdraví
  • Aktuální nebo připravované působení v terénním týmu v oblasti duševního zdraví 
  • Zájem o dialogickou praxi a práci s rodinami a sociálními sítěmi;

Pro více informací kontaktujte Martina Nováka nebo Ditu Bezdičkovou.

Martin Novák
ma.novak@zoho.com
+420 605 800 993

Dita Bezdičková
bezdickovad@gmail.com
+420 739 617 319 

Jak se přihlásit?

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře níže:

 

Registrační formulář

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Jaakko Seikkula: Otevřený dialog: Nové paradigma v péči o duševní zdraví

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.